Home

Beste inwoners van de gemeente Valkenswaard,

Onlangs zag ik op Internet een site over Buurt Biljarten in een Brabantse plaats van 1.750 inwoners. Ik stond versteld hoe goot de animo hiervoor is, want ze doen dit al sinds 1985.
Zo hebben ze ook het afgelopen seizoen (2017-2018) met 8 buurtverenigingen liefst 16 teams op de been gebracht die om de twee weken in de ‘wintermaanden’ een competitie afwerkten.
‘Met meer dan 30.500 inwoners zou het in Valkenswaard toch ook moeten kunnen’ dacht ik.

Een uitstekend project ter bevordering van saamhorigheid en sociale contacten.

Toen ik dit besprak met een paar biljartliefhebbers uit Valkenswaard, waren deze meteen enthousiast en bereid om ook in Valkenswaard een Buurt-Biljart-competitie op te zetten.
Zalen- en Biljartcentrum de Graver kan, door enkele verschuivingen uit te voeren, voor dit doel op de dinsdagavond 4 biljarttafels ter beschikking stellen.
De uitslagen en standen worden bijgewerkt op www.biljartprof.nl.
Hiermee is het verhaal technisch gezien helemaal rond.

En nu verder:

De spelsoort die wordt gespeeld is Libre. De drempel is met opzet laag gehouden zodat bijna iedereen kan meedoen. De deelname staat open voor alle leden –dus ook dames– van een buurtschap, buurtvereniging of wijkvereniging uit de gemeente Valkenswaard die een team van 5 personen kunnen samenstellen met spelers die een moyenne spelen dat lager is dan 2.50.
Het maximale aantal teams is 16. Dus de bekende regel –die het eerst komt die het eerst maalt– is hier van toepassing.
Er worden in totaal 15 rondes gespeeld in een halve competitie. Op één dinsdagavond worden 4 wedstrijden afgewerkt, zodat een volledige ronde 2 weken duurt. Een team kan wel ooit 2 weken achter elkaar moeten spelen of 2 weken achter elkaar vrij zijn.
De start is in verband met het Corso telkens op de dinsdag ná de 2e zondag in september en duurt dan tot eind april.
Het wedstrijd-programma zal tijdig via deze site en via BiljartProf bekend worden gemaakt.
Er wordt gespeeld om een wisseltrofee.
Inschrijven kan via deze website of via een inschrijfformulier dat bij de Graver voor u klaar ligt.
De kosten voor een inschrijving bedragen €15,- per team.
De inschrijving sluit op 1 augustus 2018. Als dan blijkt dat er voldoende belangstelling is krijg je  een bankrekeningnummer door waarop je de inschrijvingskosten kunt voldoen.
ALLE opbrengsten worden gebruikt om de kosten binnen het project te betalen of worden herbesteed in het project.

Onder het motto: ‘Goede afspraken maakt goede vrienden’ is er een reglement opgesteld.

Mocht u opmerkingen, aanvullingen  of verdere ideeën hebben die de opzet ten goede komen zijn deze natuurlijk van harte welkom.
Ook wanneer u denkt een steentje te kunnen bijdragen hoor ik dat graag.
U kunt dit laten weten via een email op de Contact-pagina.

mvrgr,
Organisatie BBV